Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Dla studentów Informacje

Informacje

Szanowni studenci egzamin z fizyki odbędzie się 1 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00. Egzamin odbędzie się na platformie Moodle.

Uwaga Studenci,
uprzejmie informuję, iż Magazyn Mundurowy jest czynny zgodnie z poniższym:
21.01.2021.   w godzinach 10:00 – 13:00
25.01.2021.   w godzinach 10:00 – 13:00
26.01.2021.   w godzinach 10:00 – 12:00
27.01.2021.   w godzinach 10:00 – 12:00
W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy  na adres  a.podlesna@am.szczecin

Szanowni Studenci i Pracownicy, organizacja zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/21 będzie odbywała się zgodnie z komunikatem Dziekana WMiE.

Szanowni Studenci przypominamy, iż od 07.01.2021 r. obowiązuje nowy plan zajęć dostęny tutaj.
Studenci II i III roku wracają na zajęcia w murach uczelni zgodnie z powyższym planem.

W związku ze zmianą terminu realizacji praktyki promowej dla studentów II roku MT/MiEP do 20.12.2020 r. zmianie ulega organizacja roku akademickiego 2020/21. Harmonogram.

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzenia nr 116/2020 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 25.11.2020 roku, w okresie od 30.11.2020 r. do odwołania zajęcia na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem tych zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem ww. metod i technik.
W związku z powyższym ustalono, iż studenci II i III roku rozpoczną zajęcia hybrydowe 07.01.2021r. 
Studenci I roku kontynuują naukę w trybie zdalnym.
                                                                                     
 

W związku z przedłużeniem praktyki programowej na statku szkolno-badawczym Nawigator XXI dla studentów III  roku EO  do 20.12.2020 r. zmianie ulega organizacja roku akademickiego 2020/21.  Studenci wracają na zajęcia zdalne od 21.12.2020 r., zaś na zajęcia hybrydowe od 07.01.2021 r.
Zmianie ulega również organizacja semestru letniego 2020/21. Harmonogram.

Szanowni Studenci w dniach 12-18.10.2020 r. zostanie uruchomione na platformie Moodle szkolenie BHP. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów !!

Drodzy Studenci I roku!!
Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą - działanie zgodnie z jej wytycznymi usprawni proces otrzymania legitymacji studenckiej! Schemat
 

Szanowni Studenci, w roku akademickim 2020/21 obowiązuje zmieniony rozkład godzinowy zajęć.
Komunikat Rektora

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekana WMiE, informuję o powołanych w roku akademickim 2020/21 opiekunach grup studenckich na Wydziale MiE. Opiekunowie grup studenckich

Drodzy studenci zaliczenie komisyjne z inicjatywy Dziekana WMiE z przedmiotu Chemia materiałów elektrotechnicznych  i cieczy eksploatacyjnychdla studentów I roku MT odbędzie się w dniu 14.07.2020 r. o godz. 19.00 w aplikacji MS Teams.

Szanowni Studenci,

w związku ze zmianą organizacji zajęć laboratoryjnych wymuszoną stanem epidemicznym, które zaplanowane zostały w zmniejszonych liczebnie grupach studenckich Decyzja Dziekana WMiE, po akceptacji Prorektor ds. Kształcenia, dr inż. Agnieszki Dei nastąpiła zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów I, II, III i IV roku  MT/EO (semestr letni):

- termin realizacji zajęć programowych i zakończenia sesji egzmainacyjnej poprawkowej dla studentów I i II roku MT/EO: 25.09.2020 r.
- termin realizacji zajęć programowych i zakończenia sesji egzmainacyjnej poprawkowej dla studentów III roku MT/EO: 24.07.2020 r.
- termin realizacji zajęć programowych dla studentów IV roku MT/EO: 26.06.2020 r.
- termin zakończenia sesji egzmainacyjnej poprawkowej dla studentów IV roku MT/EO: 17.07.2020 r.


Informujemy, że na podstawie zarządzenia JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy zawieszenie WSZYSTKICH zajęć dydaktycznych do 30 kwietnia 2020 r.
Działając w oparciu o rozporządzenia Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie funkcjonowania uczelni oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – w zakresie funkcjonowania uczelni morskich, JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przedłużył decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych organizowanych przez uczelnię na wszystkich stopniach kształcenia.
Do 10 kwietnia utrzymane zostają także warunki funkcjonowania uczelni – telefoniczny i mailowy kontakt z interesującymi jednostkami administracyjnymi jest możliwy w dni powszednie, w normalnych godzinach funkcjonowania uczelni, pamiętajcie jednak, że uczelnia nie jest otwarta. Zarządzenie Rektora

Informujemy, że na podstawie zarządzenia JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy zawieszenie WSZYSTKICH zajęć dydaktycznych do 17 kwietnia 2020 r. Do 10 kwietnia utrzymane zostaną także ograniczenia w bezpośrednim dostępie do uczelni.
Działając w oparciu o rozporządzenia Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie funkcjonowania uczelni oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – w zakresie funkcjonowania uczelni morskich, JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przedłużył decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych organizowanych przez uczelnię na wszystkich stopniach kształcenia (dotyczy to także obron prac).
 
Do 10 kwietnia utrzymane zostają także warunki funkcjonowania uczelni – telefoniczny i mailowy kontakt z interesującymi jednostkami administracyjnymi jest możliwy w dni powszednie, w normalnych godzinach funkcjonowania uczelni, pamiętajcie jednak, że uczelnia nie jest otwarta. Zarządzenie Rektora

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
Informujemy, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności, wprowadza wytyczne dla marynarzy, armatorów oraz urzędów morskich dotyczące przedłużania ważności morskich dokumentów marynarzy. Więcej informacji: http://www.ums.gov.pl/437-wytyczne-dotyczace-przedluzenia-waznosci-morskich-dokumentow-marynarzy-w-okresie-ograniczen-zwiazanych-z-zagrozeniem-epidemicznym-covid-19.html
Szanowni Studenci,
w okresie 18 marca-10 kwietnia 2020 r. w AMS ustalony został tryb pracy zdalnej. W tych dniach Dziekanat WMiE, Sekretariat WCK, Sekretariat Katedr KEiE I KAO będą PRACOWAĆ ZDALNIE.
Wszelkiie zapytania proszę kierować na poniższe adresy mailowe oraz nr telefonów:

Dziekanat WMiE

de@am.szczecin.pl tel.                             
e.kostecka@am.szczecin.pl                 tel. 91 48 09 955
k.kaczmarczyk@am.szczecin.pl           tel. 91 48 09 842

Sekretariat WCK

ck.wmie@am.szczecin.pl 
e.walejko@am.szczecin.pl

Sekretariat KEiE i KAO

a.waszczuk@am.szczecin.pl               tel. 91 48 09 385

Prowadzący zajęcia są dostępni pod swoimi adresami mailowymi. W razie problemów z uzyskaniem kontaktu proszę niezwłocznie zgłaszać taką sytuację na adres de@am.szczecin.pl.
Ze względu na dynamikę wydarzeń proszę również na bieżąco śledzić stronę internetową AMS, gdyż ustalenia mogą ulec zmianie.

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.
Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sDziekanacie.
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone


                                                                             
Drodzy Studenci,
z uwagi na zagrożenie koronawirusem w dniach od 12.03.2020 r. do 01.04.2020 r. prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego z pracownikami Dziekanatu. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Ewentualne przekazywanie dokumentów nastąpi drogą pocztową.
                                                                                  

Szanowni Państwo,

Drodzy studenci,

w związku z Zarządzeniem Nr 12/2020 Rektora AMS z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Morskiej w Szczecinie:

1. Zawiesza się na okres od dnia 12.03.2020 r do dnia 01.04.2020 r., z możliwością przedłużenia, wszelkie formy zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów i zajęcia prowadzone przez   Uczelnię dla uczniów szkół ponadpodstawowych i Policealnej Szkoły Morskiej, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie.
2. Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy/wydarzenia organizowane przez Uczelnię.
3. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.
4. Wstrzymuje się przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych.
5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich Uczelni i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

Zobowiązuję się pracowników, studentów, doktorantów:

1) do śledzenia strony internetowej Uczelni i służbowej poczty elektronicznej w celu pozyskiwania najnowszych informacji o funkcjonowaniu Uczelni,
2) do stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zobowiązuje się dziekanów do wdrożenia systemu nauczania na odległość w zakresie możliwym do realizacji.

Rozpoczęcie zajęć z przedmiotu energoelektroniczne przetwarzanie energii elektrycznej  laboratorium dla studentów IV roku nastąpi  w dniu 16.03.2020 r.
  
                                                                             

Ze względu na spotkanie z przedstawicielem armatora Oldendorff Carriers, które odbędzie się w dniu 05.03.2020 r. o godz. 11.45 w sali 402 przy ul. Willowej 2 zajęcia dla studentów III roku EO z przedmiotu siłownie okrętowe nie odbędą się w tym dniu.
Rozpoczęcie zajęć nastąpi  w dniu 12.03.2020 r.
Firma Oldendorff Carriers w niedługim czasie planuje otworzyć rekrutację na szereg stanowisk dla polskich praktykantów w celu wykształcenia przyszłej kadry oficerskiej.
Zachęcamy do uczestnictwa.

                                  

Drodzy Studenci!
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM GIS:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
W związku z informacją o kolejnych ogniskach KORONOWIRUSA, zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobami, których stan wskazywałby na chorobę.
Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego powinny być natychmiastowym sygnałem, by skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie (https://psseszczecin.pis.gov.pl/) lub zgłosić się do lekarza. Zaleca się też śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych stosownych służb i bezwzględne podporządkowanie ich zaleceniom.
Jednocześnie informuję, że Kolegium Rektorskie AMS podjęło decyzję o wstrzymaniu wszelkich wyjazdów pracowników i studentów do krajów objętych epidemią KORONOWIRUSA. Decyzja obowiązuje od 26 lutego 2020 roku.
Rektor

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

Studenci I roku MT zaliczenie z przedmiotu Metrologia odbędzie się 06.02.2020 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w budynku przy ul. Willowej.
Studenci II roku MT/EO zaliczenie z przedmiotu Metrologia i systemy pomiarowe odbędzie się 07.02.2020 r. (piątek) o godzinie 12:00 w budynku przy ul. Willowej.
                        

HARMONOGRAM AKCJI AKADEMIK 2020/2021
1. Składanie wniosków przez portal internetowy dostępny na stronie internetowej akademik.am.szczecin.pl, do 03.05.2020 r.
2.    Wywieszenie listy osób, które złożyły wnioski, do 22.05.2020 r.
3.    Przyjmowanie odwołań od błędów na liście j. w.,do 27.05.2020 r.
4.    Wywieszenie :
      1)    listy osób, którym przydzielono miejsce w SDM w dotychczasowym pokoju
      2)    listy osób uprawnionych do zmiany miejsca,
      3)    wykaz pokoi i pojedynczych miejsc w pokojach przeznaczonych do zamiany,
      4)    miejsce i termin przydziału miejsc przez KMZSS w ramach zmiany miejsca - do 08.06.2020r.
         


Szanowni Studenci!
Ze względu na szkolenie, które odbędzie się w dniach 03-04.02.2020 r. Dziekanat WMiE będzie NIECZYNNY!!
                                    

Studenci II roku MT/EO egzamin z przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali 036.
                                        

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę