Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo wydziału
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

W dniach 12-13.05.2021 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się kolejna, jedenasta, (zdalna) edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-SHIP. Konferencja organizowana była przez trzy wydziały Akademii Morskiej w Szczecinie: Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki.

Konferencja organizowana była przez trzy wydziały: Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki.
Konferencji patronowali: JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.
W konferencji uczestniczyli m.in. Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk prof. Wojciech Wawrzyński oraz członkowie Komitetu, przedstawiciel Komitetu Geodezji PAN przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i jednocześnie prorektor ds. Innowacji i Rozwoju AMS – prof. Janusz Uriasz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie - pan Wojciech Zdanowicz wraz z zastępcami, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej pan Piotr Durajczyk, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego w Iławie – pan Jacek Nowicki.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów uczelni morskich: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Tomasz Neumann oraz Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prof. Waldemar Mironiuk.
W konferencji uczestniczyli również dziekani wszystkich Wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie:
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski (Wydział Informatyki i Telekomunikacji).
- dr inż. of. elektroautomatyk okręt. Maciej Kozak, prof. AMS (Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki),
- dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AMS (Wydział Nawigacyjny),
- dr hab. Stanisław Iwan, prof. AMS (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu),
- dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AMS (Wydział Mechaniczny),
W konferencji wzięli udział naukowcy zaprzyjaźnionych uczelni (w kolejności alfabetycznej):
- Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
- Politechniki Białostockiej,
- Politechniki Gdańskiej,
- Politechniki  Poznańskiej,
-Politechniki Warszawskiej,
- Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
- Uniwersytetu Szczecińskiego,
- Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
- Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
oraz Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

Konferencja odbywała się w trybie zdalnym. W konferencji licznie uczestniczyli także pracownicy naszej Uczelni.
W konferencji wzięło udział 71 uczestników. Wygłoszono 37 referatów: 3 na sesji plenarnej i 34 na sesjach tematycznych prowadzonych równolegle w dwóch wirtualnych salach.
Tematyka wystąpień dotyczyła szeroko rozumianego transportu, w szczególności autonomizacji środków transportu. Prezentowano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu, niezawodności i jakości zasilania środków transportu, telematyki transportu oraz zastosowań geoinformatyki w transporcie. Tematami referatów były również zagadnienia diagnostyki silników okrętowych oraz redukcja zużycia energii na statkach.

Konferencja umożliwiła prezentacje wyników prowadzonych badań i wymianę doświadczeń między naukowcami. Co ważne, stworzyła możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć młodym pracownikom nauki w okresie pandemii, kiedy brak jest konferencji odbywających się w trybie stacjonarnym, a konferencje zdalne organizowane są sporadycznie.

Organizatorzy zapraszają na kolejną Konferencję EXPLO-SHIP w dniach 11-13 maja 2022 roku.

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę